keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Edunvalvontavaltakirja, edunvalvonta valtuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

1 Valtuutuksen laatiminen

Valtuutus tehdään kirjallisesti ja siinä tulee olla kaksi todistajaa testamentin muotoisena. Valtakirjalla henkilö valtuuttaa valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään. Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan.

2 Valtuutuksen vahvistaminen

Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Valtuutetun tulee  antaa maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan. 

3 Maistraatin valvonta

 Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Tässä tarkoituksessa maistraatti voi tarvittaessa pyytää valtuutetulta selvitystä valtuuttajan asioitten hoitamisesta.

4 Eturistiriita

Mikäli valtuuttajan ja  valtuutetun edut olisivat ristiriidassa jossakain tapauksessa, voidaan tälläisen asian voitamiseen valtuuttaa sijainen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.